Previous
 • KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

  KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Proje Faaliyet Alanını Ziyareti

  İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Proje Faaliyet Alanını Ziyareti

 • Misyonumuz & Vizyonumuz

  Misyonumuz & Vizyonumuz

 • İlginizi Çekebilecek Yazılarımız

 • Seramik Atölyesi

  Seramik Atölyesi

 • Müzik Atölyesi

  Müzik Atölyesi

 • Mum Atölyesi

  Mum Atölyesi

Next

Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz & Vizyonumuz

Ceza adalet sisteminde reform niteliği taşıyan değişikliklerden biri denetimli serbestlik sistemidir. Denetimli serbestlik hükümlülerin suç islemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde
bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması işlevlerini yerine getirir.

Denetimli serbestlik uygulamalarıyla; suçluların cezalarını toplum içinde sosyal ortamlarından koparılmadan, sorun çözme becerilerini geliştirerek çekmeleri, en önemlisi yeniden topluma uyumlarını sağlamak amacıyla kanunlara saygılı ve toplumla barışık bireyler olmalarına yardımcı olmak
amaçlanmıştır. İşte bu yönde doğan ihtiyaç ile Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne Sanat ve Girişimcilik Merkezi’nin kurulması fikri doğmuştur. İstanbul’daki diğer Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ile görüşülerek projenin tüm İstanbul’u kapsayacak şekilde hazırlanması uygun görülmüştür. Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi hükümlüleri istek ve yeterlilikleri doğrultusunda yönlendirildikleri sanatsal alanda sertifikalandırılma, girişimcilik eğitimi ve rehberlik hizmetleri ile hükümlülerin bağımlılıktan uzaklaşmaları, aidiyet hissinin oluşması, istihdamı ve topluma yeniden kazandırılması bağlamında büyük bir eksiği giderecektir.

Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik Kurallarına ilişkin R 2010 1 Sayılı Tavsiye Kararına göre tahliye sonrası yardım, bir hükümlünün, yapıcı, planlı ve denetimli bir şekilde yeniden toplum içine bütünleştirilmesi süreci anlamına gelmektedir. Yine bu karara göre; Denetim sadece kontrol etme
görevi olarak değil aynı zamanda hükümlülere tavsiyede bulunma, yardım etme ve motive etme aracı olarak da görülmelidir. İlgili olduğu durumlarda, denetimli serbestlik veya diğer kurumlar tarafından sunulabilecek eğitim, beceri geliştirme, istihdam fırsatları ve tedavi gibi diğer müdahalelerle de birleştirilmelidir. Bu gerekçelerle, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için,
bünyesi ve İstanbul’da bulunan diğer Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Sanat ve Girişimcilik Merkezi kurulmasına öncülük ederek
hükümlülerin yeniden toplumla bütünleştirilmesini amaçlamaktadır.

Projemizle aynı zamanda üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü bir organizasyon oluşturulacaktır. Projemiz, hedef grubumuzda girişimciliği destekleyerek; yeni mal veya hizmet üretmek, başkalarının göremediği fırsatlardan yararlanmak, yeni pazarlara ulaşmak, bulunduğu sektörü ve çevresini etkilemek, yeni kaynaklar ve yöntemlerle alternatifler yaratmak gibi faydaları amaçlamaktadır.

 

Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi’nin amaçlarını maddelerle özetlersek:

 1. Bakırköy ve İstanbul’daki diğer 3 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde Sanat ve Girişimcilik Merkezi adıyla kurulacak birimde denetimli serbestlik altındaki bağımlılık ve suç tekrarı riski taşıyan hükümlülerin bir yıl boyunca kariyer koçluğu ve girişimcilik dersleri almalarına olanak sağlamak.
 2. Sanat ve Girisimcilik Merkezleri ndeki yasam ve kariyer koçlarının, hükümlülerin mesleki becerilerini yeterliliklerini tespit edip onları kurum içinde açılan atölyelere yönlendirmek ve hükümlülerin sertifikalandırılmasına olanak sağlamak.Yapılan çalışmalarda hükümlülere sadece mesleki beceri kazandırılmasının yeterli olmadığı ayrıca psikolojik sağlığın da geliştirilmesi ile çalışmayı istemesi gerektiği, ayrıca toplum içinde sorumluluk ve rol almaya bilinçlendirilmesinin önemli olduğu da anlaşılmıştır. Dolayısıyla proje kapsamında hükümlülerin rehabilitasyon eğitimleri ve bireysel ve motivasyon görüşmeleri yoluyla hükümlülerin;
  1. Suç mağdurlarının ve ailelerinin durumlarını ve hislerini anlamaya çalışmalarını, ayrıca pişmanlıklarını ifade etmelerini,
  2. Günlük hayat tarzlarını geliştirmelerini,
  3. Bağımlılık yerine sanatsal faaliyetleri koyabilmelerini,
  4. Salıverme sonrası kanunlara uyan davranış göstermelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Paylaşın