Previous
 • KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

  KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Proje Faaliyet Alanını Ziyareti

  İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Proje Faaliyet Alanını Ziyareti

 • Misyonumuz & Vizyonumuz

  Misyonumuz & Vizyonumuz

 • İlginizi Çekebilecek Yazılarımız

 • Seramik Atölyesi

  Seramik Atölyesi

 • Müzik Atölyesi

  Müzik Atölyesi

 • Mum Atölyesi

  Mum Atölyesi

Next

Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz & Vizyonumuz

Ceza adalet sisteminde reform niteliği taşıyan değişikliklerden biri denetimli serbestlik sistemidir. Denetimli serbestlik hükümlülerin suç islemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde
bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması işlevlerini yerine getirir.

Denetimli serbestlik uygulamalarıyla; suçluların cezalarını toplum içinde sosyal ortamlarından koparılmadan, sorun çözme becerilerini geliştirerek çekmeleri, en önemlisi yeniden topluma uyumlarını sağlamak amacıyla kanunlara saygılı ve toplumla barışık bireyler olmalarına yardımcı olmak
amaçlanmıştır. İşte bu yönde doğan ihtiyaç ile Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne Sanat ve Girişimcilik Merkezi’nin kurulması fikri doğmuştur. İstanbul’daki diğer Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ile görüşülerek projenin tüm İstanbul’u kapsayacak şekilde hazırlanması uygun görülmüştür. Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi hükümlüleri istek ve yeterlilikleri doğrultusunda yönlendirildikleri sanatsal alanda sertifikalandırılma, girişimcilik eğitimi ve rehberlik hizmetleri ile hükümlülerin bağımlılıktan uzaklaşmaları, aidiyet hissinin oluşması, istihdamı ve topluma yeniden kazandırılması bağlamında büyük bir eksiği giderecektir.

Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik Kurallarına ilişkin R 2010 1 Sayılı Tavsiye Kararına göre tahliye sonrası yardım, bir hükümlünün, yapıcı, planlı ve denetimli bir şekilde yeniden toplum içine bütünleştirilmesi süreci anlamına gelmektedir. Yine bu karara göre; Denetim sadece kontrol etme
görevi olarak değil aynı zamanda hükümlülere tavsiyede bulunma, yardım etme ve motive etme aracı olarak da görülmelidir. İlgili olduğu durumlarda, denetimli serbestlik veya diğer kurumlar tarafından sunulabilecek eğitim, beceri geliştirme, istihdam fırsatları ve tedavi gibi diğer müdahalelerle de birleştirilmelidir. Bu gerekçelerle, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için,
bünyesi ve İstanbul’da bulunan diğer Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Sanat ve Girişimcilik Merkezi kurulmasına öncülük ederek
hükümlülerin yeniden toplumla bütünleştirilmesini amaçlamaktadır.

Projemizle aynı zamanda üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü bir organizasyon oluşturulacaktır. Projemiz, hedef grubumuzda girişimciliği destekleyerek; yeni mal veya hizmet üretmek, başkalarının göremediği fırsatlardan yararlanmak, yeni pazarlara ulaşmak, bulunduğu sektörü ve çevresini etkilemek, yeni kaynaklar ve yöntemlerle alternatifler yaratmak gibi faydaları amaçlamaktadır.

 

Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi’nin amaçlarını maddelerle özetlersek:

 1. Bakırköy ve İstanbul’daki diğer 3 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde Sanat ve Girişimcilik Merkezi adıyla kurulacak birimde denetimli serbestlik altındaki bağımlılık ve suç tekrarı riski taşıyan hükümlülerin bir yıl boyunca kariyer koçluğu ve girişimcilik dersleri almalarına olanak sağlamak.
 2. Sanat ve Girisimcilik Merkezleri ndeki yasam ve kariyer koçlarının, hükümlülerin mesleki becerilerini yeterliliklerini tespit edip onları kurum içinde açılan atölyelere yönlendirmek ve hükümlülerin sertifikalandırılmasına olanak sağlamak.Yapılan çalışmalarda hükümlülere sadece mesleki beceri kazandırılmasının yeterli olmadığı ayrıca psikolojik sağlığın da geliştirilmesi ile çalışmayı istemesi gerektiği, ayrıca toplum içinde sorumluluk ve rol almaya bilinçlendirilmesinin önemli olduğu da anlaşılmıştır. Dolayısıyla proje kapsamında hükümlülerin rehabilitasyon eğitimleri ve bireysel ve motivasyon görüşmeleri yoluyla hükümlülerin;
  1. Suç mağdurlarının ve ailelerinin durumlarını ve hislerini anlamaya çalışmalarını, ayrıca pişmanlıklarını ifade etmelerini,
  2. Günlük hayat tarzlarını geliştirmelerini,
  3. Bağımlılık yerine sanatsal faaliyetleri koyabilmelerini,
  4. Salıverme sonrası kanunlara uyan davranış göstermelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Paylaşın

KOSGEB Girişimcilik Semineri

KOSGEB Girişimcilik Semineri

İstanbul Kalkınma Ajansı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İstanbul, Silivri ve İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, İstanbul Valiliği ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ortağı olduğu “Denetimli Serbestlik Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi” 15 Ocak 2017 tarihinde resmi olarak başladı.

Proje ile İstanbul’da bulunan, denetimli serbestlikten faydalanan ve bağımlılık riski taşıyan, iş bulma ve iş kurma konusunda dezavantajlı durumda olan yükümlülerin, verilecek atölye eğitimleri ve girişimcilik seminerleriyle desteklenerek, topluma yeniden kazandırılmaları hedeflenmektedir. Yükümlülerin yeniden topluma kazandırılma sürecinde Girişimcilik Semineri, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri içinden belirlenen 20 memur tarafından verilecektir.

Girişimcilik semineri verecek Denetimli Serbestlik Müdürlüğü memurları, 27-28 şubat tarihleri arasında KOSGEB İkitelli Müdürlüğü’nde, KOSGEB uzmanları tarafından verilen seminere katıldılar. Seminerde, katılımcılara KOSGEB tarafından verilen destek türleri ve başvuru süreci hakkında kapsamlı bilgiler örnekler üzerinden aktarıldı. Seminere katılan tüm memurlara katılım sertifikası verildi.

Bu eğitime katılan memurlar, Bakırköy, İstanbul, Silivri ve İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Girişimcilik Seminerleri düzenleyeceklerdir. Proje sonuna kadar 4500 yükümlünün bu seminerlerden faydalanması beklenmektedir.

 

Paylaşın

Kariyer ve Yaşam Koçluğu Becerileri Eğitimi

Kariyer ve Yaşam Koçluğu Becerileri Eğitimi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İstanbul, Silivri ve İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, İstanbul Valiliği ve Aydın Üniversitesi’nin ortağı olduğu “Denetimli Serbestlik Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi” 15 Ocak 2017 tarihiyle resmi olarak başladı.

Proje ile, İstanbul’da bulunan, denetimli serbestlikten faydalanan ve bağımlılık riski taşıyan, iş bulma ve iş kurma konusunda dezavantajlı durumda olan yükümlülerin, verilecek atölye eğitimleri ve girişimcilik seminerleriyle desteklenerek, topluma yeniden kazandırılmaları hedeflenmektedir.

Proje kapsamında, 1200 yükümlünün  ilgi alanlarına göre; müzik, seramik, cam, ebru ve mum atöylelerinde eğitim alması, 4500 yükümlünün girişimcilik seminerine katılması, 120 yükümlünün uygulamalı girişimcilik eğitimine katılması, 1800 yükümlünün kariyer ve yaşam koçluğu hizmeti alması katılması hedeflenmektedir.

Hükümlülere verilecek olan “Kariyer ve yaşam danışmanlığı”  hizmeti ve “Girişimcilik” seminerleri, proje kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüklerindeki personele verilen eğitimlerle sağlanacaktır.

Selnur Gülek ve ekibi tarafından 6 Şubat Pazartesi günü, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde  dört müdürlükte görev yapan uzmanlara “Kariyer ve Yaşam Koçluğu Becerileri” eğitimi verilmiştir. 

Paylaşın